035 - 602 64 93

 

Credits

 

Irene Feenstra (directeur zorgcentrum Savelberg, onderdeel van Zorgpartners) als opdrachtgever en mede-ontwikkelaar van het IK-BEN-boek-kennismakingsconcept voor zorgcentrum Savelberg.

 

Danielle Vernhout bewerkte vooralsnog onbezoldigd veel van de teksten.

 

José Spanjaard (Orange Pepper) heeft haar expertise ingezet om een enkele sjabloon te ontwikkelen voor veel versies van Microsoft Word.

 

Tjeerd Sanders (kopwit) denkt voortdurend mee en verzorgt de dtp en de reproductie van de map en alle bijbehorende documenten.

 

Ans van der Stelt (vrijwilliger) doet en denkt actief mee om het project IK-BEN-boek binnen Savelberg te ontwikkelen.

 

Gastvrouwen van Savelberg gaven positieve feedback op het allereerste IK-BEN-boek van Adri Hakkesteegt en daarmee ook morele support om dit project verder te ontwikkelen.

 

Gerrit Hakkesteegt (echtgenoot) en Elles de Mik-Hakkesteegt (dochter) geven de mogelijkheid om het IK-BEN-boek van Adri Hakkesteegt als voorbeeld te gebruiken.

 

En voor de volledigheid: Suzanne Hakkesteegt, grafisch vormgever en dochter van moeder met dementie. Motto: iedereen met dementie een IK-BEN-boek.