035 - 602 64 93

 

TIPS


Tekst

 • Bedenk vijf titels. Bijvoorbeeld: 'Over mijzelf', 'Familie', 'Mijn werk',  'Kinderen', 'Hobby's'. Of kies een onderwerp waarvan u weet dat dat belangrijk is voor uw familielid, zoals: 'Geloofsovertuiging', 'Sport', 'Reizen', 'Vrienden', 'Vrijwilligerswerk', …
 • Hoeveelheid: probeer per onderwerp maximaal 10 korte zinnen te formuleren.
 • Schrijf in de ik-vorm.
 • Gebruik als het kan: opsommingen.
 • Als u op de computer werkt: sla uw bestand tussendoor op!!!


Foto’s

Zoek per onderwerp een foto uit.

 • Van mensen: gebruik foto’s waarop gezichten zo herkenbaar mogelijk zijn.
 • Van situaties: gebruik foto’s waarop één situatie of handeling te zien is.
 • Van voorwerpen: gebruik foto’s waar het bedoelde onderwerp de hoofdrol speelt.


Vormgeving

Voor het sjabloon zijn een aantal keuzes gemaakt voor optimale leesbaarheid. Hieronder leest enkele belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp.

 • Houd het eenvoudig. Teveel drukte in lay-out kan de oudere als onrustig ervaren. Gebruik één foto per pagina.
 • Leesbaarheid
  • Helder contrast: ogen gaan achteruit. Zorg daarom voor helder contrast zoals zwarte tekst op witte ondergrond.
  • Leesbaarheid: gebruik leesbaar lettertype, geen feestletters. Minimaal lettergrootte 14. In het voorbeeld en in het sjabloon is 16 toegepast. En gebruik een grotere regelafstand.
  • Kleur: teveel kleur kan afleiden. Kleurenfoto’s zijn prima, maar houdt de rest van de pagina heel rustig.

Zie ook 'veelgestelde vragen'.